Czas pracy kierowców w PL i UE

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Celem zadbania o większe bezpieczeństwo oraz komfort zawodowych kierowców zajmujących się transportem krajowym i międzynarodowym, Unia Europejska wydała w 2006 roku rozporządzenie WE 561/2006. Stało się ono częścią obowiązującego prawa na terenie wszystkich państw UE w kwietniu 2007 roku. Ujednoliciło ono przepisy dotyczące maksymalnego czasu pracy kierowców na terenie wszystkich państw Unii.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalny dzienny czas pracy kierowcy to 9 godzin. Może on zostać wydłużony do 10 godzin, jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Dodatkowo w ciągu całego tygodnia kierowca nie może pracować dłużej niż w sumie 56 godzin, a w okresie dwóch tygodni 90 godzin.
Zabronione jest również prowadzenie pojazdu bez przerwy przez czas dłuższy niż 4,5 godziny. Rozporządzenie nakłada obowiązek zrobienia przerwy, która trwać musi co najmniej 45 minut. Prawo zezwala na rozłożenie tego czasu na dwie przerwy, pierwszą o długości minimum 15 minut, drugą trwającą co najmniej 30 minut, pod warunkiem, że dochowana zostanie zasada nieprowadzenia przez dłużej niż 4,5 godziny.

Przepisy nakładają na kierowców obowiązek dziennego odpoczynku, podczas którego kierowca może dowolnie rozporządzać swoim czasem. Dzienny okres odpoczynku musi być wykorzystany w każdym 24-godzinnym okresie.
Regularny dzienny odpoczynek trwa 11 nieprzerwanych godzin. Alternatywnie kierowca może wykorzystać go w dwóch częściach, z których pierwsza musi trwać minimum 3 godziny, druga zaś co najmniej 9 godzin. Przepisy dopuszczają również skrócony dzienny okres odpoczynku, określany jako dłuższy niż 9 godzin, ale krótszy niż 11 godzin. Może on wystąpić jednak tylko 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Te przysługują kierowcy po zakończeniu sześciu 24-godzinnych okresów. Tygodniowy okres odpoczynku to dwa regularne okresy po 45 godzin, albo jeden regularny i jeden skrócony (nie krótszy niż 24 godziny). Za skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowcy przysługuje rekompensata.

Kontrole drogowe na terenie całej Unii Europejskiej (w tym Polski) dokładnie sprawdzają tachografy, czas pracy kierowców podlega zatem ścisłej i skrupulatnej kontroli.

Artykuł napisany we współpracy z firmą  zajmującą się spedycycją międzynarodową Daabs.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*